Mikä on ponnari

PONNARIN KUNTOUTUS

Kuntoutus on tarkoitettu kenelle tahansa kehitysvammaiselle, mielenterveysongelmaiselle, neuropsykiatrisista ongelmista kärsivälle tai vammautuneelle ihmiselle, joka haluaa kehittyä oman tekemisen avulla.

PONNARIN TOIMINTA

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on asiakkaan toimintakykyyn kohdentuva ohjauksellisuus.

PONNARIN TOIMINNALLISUUS

Toiminnallisuus on heittäytymistä tekemisen viemäksi ja välillä tekemisen heittämistä vietäväksi.

PONNARIN YHTEISÖ

Yhdessä tekeminen muodostaa yhteisön. Yhteisö hyväksyy erilaisuuden vahvuutena.

PONNARIN ALIHANKINTA

Tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden käyttää toimivaa osaa toimintakyvystään. Osallistuminen antaa tilaisuuden kuulua PONNARIN yhteisöön.

 

Kuntoutumaan ponnariin

Mielenterveyskuntoutuja

Kehitysvammainen

Autismin kirjon henkilö

  • Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka vaikuttaa yksilön kehitykseen ja näkyy hänen käyttäytymisessään .Autismi voidaan nähdä erilaisuutena ja erityisyytenä, täydentävänä tapana hahmottaa maailmaa. Autismi ei ole sairaus, mutta se rajoittaa toimintaa henkilön kehityksen eri osa-alueilla. Autismissa sosiaaliset vaikeudet ovat näkyvimpiä piirteitä. Autismi on kuitenkin laaja käsite, joka kattaa joukon hyvin erilaisia ihmisiä. Autisteja on niin vaikeasti kehitysvammaisten kuin huippulahjakkaiden ihmistenkin joukossa. Autismi ilmenee monimuotoisesti ja vaihtelevasti yksilöstä riippuen, ja kaikkien autististen ihmisten kykyprofiili saattaa vaihdella tilanteesta toiseen. Jatka tästä alkuperäiseen kirjaan.
  • MITÄ THL SANOO PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINNASTA
  • MITEN PÄÄSEN PALVELUIHIN

Vammautunut

  • Vammainen ja toimintarajoitteinen ihminen tarkoittaa suosituksessa kaikkia niitä ihmisiä, joiden kyky toimia on rajoittunut vamman tai sairauden vuoksi ikään katsomatta. Suositus koskee eri-ikäisten ihmisten palveluja, mutta eri ikäryhmissä yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarvitaan erilaisia palveluja ja tukitoimia. Vammaisuutta ei käsitetä yksinomaan jonkin yksittäisen ryhmän nimikkeeksi. Vammaisuutta ei myöskään nähdä diagnoosipohjaisena määritelmänä. Vammaisuus tai toimintarajoitteisuus ilmenee suhteessa johonkin toimintaan ja ympäristöön. Vaikeavammaisuus on käsite, jonka sisältö määrittyy suhteessa vammaisen ihmisen elämäntilanteeseen ja ympäristöön ja merkitsee runsasta avun, palveluiden tai tukitoimien tarvetta. Jatka tästä alkuperäiseen kirjaan.
  • MITÄ THL SANOO PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINNASTA
  • MITEN PÄÄSEN PALVELUIHIN