Toiminnallisuus

Tekijän resurssien mukaan sovitettu työ aktivoi tekemään ja kehittämään omaa osaamista ja tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden käyttää kaikkia toimivia kykyjään.

Yhdessä tekeminen muodostaa yhteisön. Yhteisö hyväksyy erilaisuuden vahvuutena.

Mikään inhimillinen ei ole kielletty aihe kehittämiselle.

Osallistuminen antaa mahdollisuuden kuulua PONNARIN yhteisöön. Ja yhteisö kiinnittyy sidosryhmiensä kautta ympäristöönsä, jossa me kaikki elämme.

PONNARISSA seurataan kuntoutumisen muutoksia käyttämällä Perttulan erityisammattikoulun työtaitojen arviointimenetelmää.